מרכז המוסיקה- החברה העירונית אריאל בע"מ

הנחת ירושלמי


קוד שם פרטים הרשמה
800002 בקשת מילגה 800002 8 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- הירשם
800004 הנחת ירושלמי 3 800004 8 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- הירשם

טלפון המשרד לבירורים: 02-5456288 בשעות: 14:00-19:00