מרכז המוסיקה- החברה העירונית אריאל בע"מ

השכרת כלים


קוד שם פרטים מחיר לחודש הרשמה
200001 השכרת חצוצרה 200001 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200002 השכרת קלרינט 200002 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200003 השכרת סקסופון 200003 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200004 השכרת טרומבון 200004 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200005 השכרת בריטון 200005 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200006 השכרת קרן יער 200006 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200007 השכרת טובה 200007 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200008 השכרת חליל 200008 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200009 השכרת כלי נגינה - לתלמידי חוץ 200009 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200010 השכרת כלי נגינה לשיעורים בבי"ס גוואטמאלה 200010 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 35.00 ₪ הירשם
200011 השכרת כלי נגינה לשיעורים בבי"ס מקור חיים 200011 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200012 השכרת כלי נגינה לשיעורים בבי"ס ממ"ד ארנונה 200012 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200013 השכרת כלי נגינה לשיעורים בבי"ס ממ"ד הרובע 200013 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200014 השכרת נבל קטן 200014 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם
200015 השכרת צ'לו 200015 2 במידה והרישום עבור מבוגר יש להקיש את הסיפרה 0 בשדה בית ספר ---------- 50.00 ₪ הירשם

טלפון המשרד לבירורים: 02-5456288 בשעות: 14:00-19:00