מרכז המוסיקה- החברה העירונית אריאל בע"מ
תעודת זהות
או
נייד
או
אימייל
או
מספר מנוי
מסד