מרכז המוסיקה- החברה העירונית אריאל בע"מ
שחזור פרטי התחברות