מרכז המוסיקה- החברה העירונית אריאל בע"מ

טלפון המשרד לבירורים: 02-5456288 בשעות: 14:00-19:00